ALGEMENE VOORWAARDEN DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de onderstaande betekenis: Algemene voorwaarden: deze verkoopvoorwaarden. Bestelling: de bestelling van Producten via de Website. Orderbevestiging: de e-mail die LautBaru naar u verzendt met de acceptatie van uw Bestelling op het moment dat de Producten worden verzonden. Contract: het contract voor de aankoop van producten tussen jou en LautBaru. U/Uw: de klant die via de Website een Contract aangaat. Website: de website www.LautBaru.com Producten: de producten die LautBaru via de Website verkoopt. ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer u Producten koopt via de Website en deze Producten worden geleverd. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een Bestelling plaatst. Door te bevestigen dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd wanneer u een Bestelling plaatst via de Website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bestelling en de Bestelbevestiging het contract tussen u en LautBaru voor de levering van Armbanden. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (dit kan ook per e-mail). Een kopie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de Website. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, de producten of uw bestelling, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of per e-mail naar info@LautBaru.com PRODUCTINFORMATIE LautBaru levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten op de Website volledig juist is. LautBaru garandeert echter niet dat er geen fouten zijn in de beschrijving en/of prijsstelling van de Producten. Niets van het materiaal op de Website mag worden beschouwd als een verklaring of voorstelling met betrekking tot Producten. LautBaru levert redelijke inspanningen om de eigenschappen van Bracelets nauwkeurig weer te geven. Omdat de Armbanden gemaakt zijn van een natuurproduct, en de Armbanden handgemaakt zijn, is de werkelijke kleur die je ziet afhankelijk van je computersysteem en kunnen instellingen afwijken. LautBaru kan niet garanderen dat het geleverde Product volledig overeenkomt met het Product weergegeven op de Website. LautBaru behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over Producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) die op de Website wordt weergegeven, te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van Producten hebben echter geen invloed op reeds ingediende en geaccepteerde Bestellingen. Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd beschreven Producten. BESTELLINGEN PLAATSEN Door een Bestelling op onze Website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt wanneer u een Bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Om een ​​Bestelling te plaatsen, selecteert u de Armband(en) op onze Website, plaatst u de Armband(en) in het winkelwagentje, selecteert u de gewenste verzendmethode en betaalt u voor de Producten. LautBaru kan geen bestellingen accepteren die op een andere manier zijn geplaatst dan hierboven beschreven. Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de door u geselecteerde armband(en) te kopen. Bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie door LautBaru. LautBaru kan te allen tijde en naar eigen goeddunken weigeren uw Bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin: • U heeft onjuiste informatie verstrekt; • De Website bevat een fout met betrekking tot de Producten die u hebt besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de Producten); • De Producten die u hebt besteld zijn niet langer beschikbaar via de Website; LautBaru is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van Producten van onze Website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud op onze Website, het weigeren een Bestelling te verwerken of een transactie op te schorten nadat deze is afgehandeld.Als LautBaru uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken, neemt LautBaru zo snel mogelijk per e-mail contact met u op. Als LautBaru uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de Producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/of andere informatie over de Producten waarvoor de Bestelling is geplaatst, zal LautBaru u per e-mail op de hoogte stellen. In dat geval zal LautBaru de Bestelling van die Producten annuleren en wordt het bedrag dat u voor die Producten hebt betaald, terugbetaald. Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt u een geautomatiseerde e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw Bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw Bestelling. Deze e-mail vormt nog geen aanvaarding van de Bestelling. De Bestelling wordt pas geaccepteerd en het Contract komt pas tot stand wanneer LautBaru de Producten verzendt. Op dat moment ontvangt u een Orderbevestiging waarin staat dat de bestelde Producten zijn verzonden. Bestellingen kunnen op elk moment door u worden geannuleerd voordat ze door LautBaru worden geaccepteerd. Als u uw Bestelling wilt annuleren, neem dan contact met ons op via het Contactformulier op de Website of per e-mail naar info@LautBaru.com, onder vermelding van het Bestellingsnummer. In geval van annulering zal LautBaru de kosten van de Producten die in de geannuleerde Bestelling zijn opgenomen terugbetalen. LautBaru accepteert geen annuleringen die op een andere manier zijn gedaan dan hierboven vermeld. Zodra uw Bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure van de 'Herroepingsclausule' in deze Algemene voorwaarden. NIET-BESCHIKBARE PRODUCTEN LautBaru levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over Producten die op de Website wordt weergegeven, altijd juist is. Wanneer u echter een Bestelling plaatst, kunnen bepaalde Producten helaas niet op voorraad zijn. Als LautBaru niet in staat is om u de bestelde Producten binnen 14 dagen vanaf de datum van uw Bestelling te leveren, zal LautBaru de Bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de Producten in de geannuleerde Bestelling terugbetalen. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte Producten blijven onaangetast. PRIJZEN De prijzen van de Producten staan ​​vermeld op de Website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling heeft geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW. Er kunnen bezorgkosten van toepassing zijn op de Bestelling zoals aangegeven op de Website op het moment dat u uw Bestelling plaatst. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de Bestelling, de plaats van levering en de gewenste verzendmethode. BETALING Last Baru accepteert betalingen met Credit/Debit card en iDeal. Als u met een creditcard of bankpas betaalt, moet u uw kaartgegevens opgeven wanneer u uw bestelling plaatst. Uw creditcard of bankpas wordt gedebiteerd voor de totale waarde van uw Bestelling op het moment dat uw Bestelling door u wordt geplaatst. LautBaru zal uw Bestelling niet accepteren of de Producten niet aan u leveren totdat de uitgever van uw creditcard of bankpas de betaling van de bestelde Producten heeft geautoriseerd. Indien de uitgever weigert de betaling goed te keuren, is LautBaru niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van de Producten. LEVERING Bestelling van Producten via de Website kan wereldwijd worden geleverd. Levering geschiedt door PostNL, DHL of UPS. De plaats van levering is het leveringsadres dat u in de Bestelling hebt opgegeven. LautBaru levert redelijke inspanningen om de Producten binnen de op de Website vermelde levertijd te leveren, maar LautBaru kan deze levertijd niet garanderen. LautBaru is niet aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt door vertragingen in de levering. Het eigendom van en het risico van verlies van de Producten gaat bij levering op u over. LautBaru stuurt de Producten naar u op het afleveradres dat op uw Orderbevestiging staat vermeld. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.OPNAME Als u de bestelde Producten hebt ontvangen en niet tevreden bent met een van deze of van gedachten bent veranderd over de aankoop ervan na ontvangst van de Orderbevestiging, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen zonder boete en zonder opgave van reden en een terugbetaling aanvragen binnen 14 ( veertien) kalenderdagen na levering van de Producten, op voorwaarde dat u de Producten aan LautBaru retourneert volgens de procedure die is aangegeven in de paragraaf 'Retourneren/Omruilen'. Houd er rekening mee dat zolang de Producten in uw bezit blijven, u verplicht bent ervoor te zorgen dat de Producten worden veilig, beveiligd en in goede staat bewaard. Uw betaling wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst door LautBaru van de geretourneerde Producten teruggestort. GARANTIE LautBaru geeft 6 maanden garantie op de Producten. In het geval dat een Product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per e-mail op de hoogte te stellen en het defecte Product aan LautBaru te retourneren volgens de procedure die is aangegeven in de paragraaf 'Retourneren/Omruilen'. Als LautBaru vaststelt dat het Product inderdaad defect is, zal het defecte Product worden gerepareerd of vervangen. RETOUR / RUIL Alleen ongedragen producten kunnen worden geretourneerd of geruild met uitzondering van defecte garantieproducten in artikel ‘Garantie’. De verzendkosten die naar LautBaru worden verzonden, zijn voor rekening van de klant. De verzendkosten van LautBaru naar de klant worden betaald door LautBaru. Om Producten te retourneren, stuurt u een e-mail naar info@lautbaru.com met vermelding van het Ordernummer en stuurt u de bestelde Producten terug naar ons retouradres. Gelieve uw gegevens binnen 10 dagen na ontvangst in een korte brief bij de retourzending te vermelden, het bedrag van de betaalde Producten wordt teruggestort. Het retouradres van LautBaru is: LautBaru overwinningsplein 29 1078KM, Amsterdam AANSPRAKELIJKHEID De Producten zijn uitsluitend gemaakt om als armband om de pols te dragen en uitsluitend voor modedoeleinden. De Producten zijn niet gemaakt voor welk ander gebruik of doel dan ook. De Producten bevatten kleine stukjes en beetjes die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken en zijn daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan zes (6). LautBaru is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van de Producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel. LautBaru is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website, het (onjuist) gebruik van de Website en het ter beschikking stellen van onjuiste gegevens. Schade die naar uw mening te wijten is aan opzet of grove schuld van LautBaru, dient u zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​van de schade schriftelijk aan LautBaru te melden. Schade die niet zo spoedig mogelijk bij LautBaru is gemeld, kan niet voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij u aannemelijk kunt maken dat u de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Indien er ondanks het in dit lid bepaalde op enig moment aansprakelijkheid van LautBaru mocht ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door LautBaru in rekening gebrachte factuurbedrag. Iedere aanspraak op schadevergoeding verjaart één jaar na de gebeurtenis waardoor de schade is ontstaan. Niets in deze Algemene voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument en uw garantierecht. KLACHTEN Als u een klacht of andere opmerking heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met LautBaru via e-mail naar info@lautbaru.com. PERSOONLIJKE GEGEVENS Door uw Bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat LautBaru de door u verstrekte gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt tijdens het plaatsen van de Bestelling op de Website, voor het proces van de Bestelling. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Het LautBaru-handelsmerk, evenals alle handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo's die voorkomen op haar producten, accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn en blijven het exclusieve eigendom van LautBaru en haar gelieerde ondernemingen.Het is ten strengste verboden om handelsmerken, afbeeldingen, afbeeldingen en logo's, geheel, gedeeltelijk of gewijzigd, te reproduceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LautBaru, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd. OMSTANDIGHEDEN BUITEN DE CONTROLE VAN LAUT BARU LautBaru levert redelijke inspanningen om zijn verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden na te komen. LautBaru kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of niet-uitvoering als een dergelijke vertraging of mislukking wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, explosies, overstroming, brand of ongeval, oorlog of burgerlijke onlusten, stakingen , vakbondsacties of werkonderbrekingen, enige vorm van overheidsingrijpen, handelen of nalaten van een derde, falen van zijn leverancier(s), verzuim door u om ons een correct afleveradres te geven of ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging, of een verzuim door u om de betaling te beïnvloeden. LautBaru zal u zo snel mogelijk na het optreden van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte stellen en zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen. WEDERVERKOOP VAN PRODUCTEN De Producten worden uitsluitend via deze Website gedistribueerd. U mag uzelf niet ten onrechte voordoen als wederverkoper of gekwalificeerd om de Producten door te verkopen. LautBaru behoudt zich het recht voor om de acceptatie van uw Bestelling te weigeren als zij vermoedt dat u van plan bent haar Producten door te verkopen. SLOTBEPALINGEN Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Producten. In het geval dat een van de partijen een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden niet afdwingt, houdt dit geen verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde in en heeft het op geen enkele manier invloed op het recht om een ​​dergelijke voorwaarde later af te dwingen. .